polskienglish

Strona jest oficjalna strona projektu "Wypracowanie i wdrozenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja uslug publicznych swiadczonych przez Sluzbe Geodezyjna i Kartograficzna", realizowanego przez Glównego Geodete Kraju, Samorzad Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Miasta Plocka, Staroste Piaseczynskiego przy merytorycznym wsparciu ze strony Norwegian Mapping and Cadastre Authority, wspólfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

arrow Menu

arrow Kontakt

arrow Logowanie

arrow Strona główna14.10.2011 - Szkolenia dla przedstawicieli Sluzby Geodezyjnej i Kartograficznej

Samorzad Województwa Mazowieckiego, Glówny Geodeta Kraju, Prezydent Miasta Plocka i Starosta Piaseczynski zapraszaja przedstawicieli Sluzby Geodezyjnej i Kartograficznej do udzialu w seminarium na temat interoperacyjnosci i harmonizacji danych ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, osnów geodezyjnych oraz rejestru cen i wartosci nieruchomosci. Seminarium organizowane jest w ramach wspólfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG Projektu „Wypracowanie i wdrozenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja uslug publicznych swiadczonych przez sluzbe geodezyjna i kartograficzna”.

Tematyka seminarium jest zwiazana z realizacja zadania projektowego, którego celem jest opracowanie i wdrozenie zintegrowanego systemu teleinformatycznego przeznaczonego do prowadzenia przez starostów zbiorów danych panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególnosci:

 • ewidencji gruntów i budynków,
 • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 • rejestru cen i wartosci nieruchomosci,
 • bazy danych szczególowych osnów geodezyjnych,
 • bazy danych obiektów topograficznych o szczególowosci zapewniajacej tworzenie standardowych opracowan kartograficznych w skalach 1:500-1:5000.

W trakcie szkolenia prezentowane beda miedzy innymi efekty realizacji tego zadania. W systemie teleinformatycznym, który bedzie prezentowany podczas szkolen beda zaimplementowane postanowienia projektów aktów wykonawczych do Prawa geodezyjnego i kartograficznego, które zostaly opracowane w Glównym Urzedzie Geodezji i Kartografii.

Przedmiotowe seminarium jest wydarzeniem otwierajacym cykl spotkan zwiazanych tematycznie z modelowaniem zbiorów danych przestrzennych, normami ISO i ich wykorzystaniem w systemach do zarzadzania bazami danych.

 

Seminarium odbedzie sie w dniach:

 • 17 – 19 pazdziernika 2011 r. w Warszawie,
 • 18 – 20 pazdziernika 2011 r. w Poznaniu,
 • 19 – 21 pazdziernika 2011 r. w Gdansku,
 • 8 – 10 listopada 2011 r. w Krakowie.

 

Uczestnicy moga wybrac dogodny dla siebie termin i lokalizacje sposród podanych powyzej. Udzial w seminarium jest nieodplatny, jego koszty pokrywane sa ze srodków projektu. Koszt przejazdu i noclegu, delegowanych przedstawicieli ponosi Instytucja delegujaca. Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejnosc zgloszen.

Zapraszamy Panstwa do zapoznania sie z programem seminarium oraz do przesylania zgloszen. W przypadku wyboru Warszawy, Poznania lub Gdanska, prosimy zglaszac uczestnictwo do dnia 11 pazdziernika 2011 r. Dla seminarium, które odbedzie sie w Krakowie, prosimy o zgloszenie uczestnictwa do dnia 31 pazdziernika 2011 r.

zdjęcie news geointegracja zdjęcie news geointegracja zdjęcie news geointegracja zdjęcie news geointegracja

10.06.2011 - Koncowy etap realizacji systemów teleinformatycznych

W koncowy etap realizacji wchodzi zadanie opracowania Zintegrowanego Systemu Danych Georeferencyjnych i Mapy Zasadniczej, przeznaczonego do zarzadzania danymi na poziomie powiatowym i wdrozenia tego systemu w Starostowie Powiatowym w Piasecznie oraz w Urzedzie Miasta Plocka. Jednoczesnie opracowywany jest System Zarzadzania Baza Danych Obiektów Topograficznych (SZBDOT), który nastepnie wdrozony zostanie w Departamencie Geodezji i Kartografii Urzedu Marszalkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Idea funkcjonowania obu systemów jest oparta o mechanizmy modelowania danych, architekture SOA, Szyne Procesów Biznesowych (ESB) oraz uslugi sieciowe wms/wfs/wcs/csw. Zalozenia budowy systemów uwzgledniaja uniwersalnosc i niezaleznosc aplikacji, mozliwosc jej skutecznego dzielenia, rozbudowywania, wdrazania calosci lub wybranych elementów oraz zapewnienie komunikacji z innymi systemami. Komunikacja bedzie sie opierac na rozwiazaniach informatycznych wykorzystujacych zestandaryzowane na poziomie swiatowym uslugi przestrzenne, a stosowanym jezykiem wymiany danych przestrzennych bedzie GML.

Zakonczenie tej czesci prac zaplanowano w terminie do 30 czerwca 2011 r. Z uwagi na innowacyjny charakter zastosowanych rozwiazan, przeprowadzone zostana wstepne testy funkcjonalne obu systemów, w celu osiagniecia jak najlepszej jakosci finalnego produktu. Po zakonczeniu procedury odbioru planuje sie przeprowadzenie kilkunastu cykli szkoleniowych adresowanych do przedstawicieli administracji publicznej poziomu powiatowego, wojewódzkiego calego kraju oraz szczebla centralnego Sluzby Geodezyjnej i Kartograficznej, z zakresu dostepu a takze mozliwosci wykorzystania zaprojektowanych funkcjonalnosci opracowanych aplikacji. O terminach szkolen sukcesywnie bedziemy informowac Panstwa na stronach: www.geointegracja.pl oraz www.mazovia.pl.30.05.2011 - Wizyta Pani Minister Rigmor Aasrund

W dniu 26 maja 2011 r. w Urzedzie Marszalkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie wizyte zlozyla Pani Rigmor Aasrund – Minister ds. Administracji Rzadowej, Reform i Spraw Kosciola Królestwa Norwegii wraz z J.E. Enokiem Nygaardem - Ambasadorem Królestwa Norwegii w Polsce. W trakcie spotkania z Panem Adamem Struzikiem – Marszalkiem Województwa Mazowieckiego, po zapoznaniu sie z celami, metodyka, jak równiez dotychczas osiagnietymi rezultatami projektu Pani Minister wyrazila uznanie dla Samorzadu Województwa Mazowieckiego za podejmowanie tak innowacyjnych kroków w celu budowy spoleczenstwa informacyjnego w Polsce. Jednoczesnie, Marszalek Województwa Mazowieckiego zlozyl na rece Pani Minister serdeczne podziekowanie za dofinansowanie projektu ze srodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak tez za udzielenie Województwu wsparcia merytorycznego ze strony norweskiej sluzby geodezyjnej - The Norwegian Mapping and Cadastre Authority.29.04.2011 - Zakonczenie konwersji danych

Zakonczono realizacje zadania, polegajacego na utworzeniu dla powiatu piaseczynskiego oraz m. Plocka cyfrowych zbiorów danych: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, rejestru cen i wartosci nieruchomosci oraz obiektów topograficznych objetych zakresem tresci mapy zasadniczej. Lacznie, w trakcie realizacji zadan zeskanowano prawie 6 400 map w postaci papierowej i pierworysów na blachach dla obu lokalizacji. Uzyskane cyfrowe zbiory danych zostana zaimportowane do, tworzonego w ramach innego zamówienia, Zintegrowanego Systemu Danych Georeferencyjnych i Mapy Zasadniczej, przeznaczonego do zarzadzania danymi na poziomie powiatowym.28.02.2011 - Zmiana terminu realizacji projektu

Uprzejmie informujemy, ze decyzja Komitetu Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Norwegii termin realizacji projektu "Wypracowanie i wdrozenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja uslug publicznych swiadczonych przez Sluzbe Geodezyjna i Kartograficzna" zostal przedluzony do dnia 30 kwietnia 2012 r.18.01.2011 - Wypracowanie i wdrozenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja uslug publicznych swiadczonych przez sluzbe geodezyjna i kartograficzna”

Uprzejmie informujemy, iz w ramach projektu Wypracowanie i wdrozenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja uslug publicznych swiadczonych przez sluzbe geodezyjna i kartograficzna”, wspólfinansowanego ze srodków Mechanizmu Finansowego EOG w dniach 8 – 9 grudnia 2010 r. w Warszawie odbyly sie: konferencja „Integracja danych geodezyjno –kartograficznych” oraz seminarium „Elementy krajowej infrastruktury informacji przestrzennej”. Serdecznie zapraszamy Panstwa do zapoznania sie z wystapieniami uczestników konferencji i seminarium, które znajduja sie w zakladce „Prezentacje multimedialne”.

 

zdjecie news geointegracja zdjecie news geointegracja zdjecie news geointegracja
zdjecie news geointegracja zdjecie news geointegracja zdjecie news geointegracja
zdjecie news geointegracja zdjecie news geointegracja zdjecie news geointegracja
zdjecie news geointegracja zdjecie news geointegracja zdjecie news geointegracja
zdjecie news geointegracja zdjecie news geointegracja2.12.2009 - Seminarium pt. „Projekty podstaw prawnych i technicznych prowadzenia baz danych obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych na poziomie centralnym i wojewódzkim”.

W dniu 7 - 8 grudnia 2009 r. Glówny Geodeta Kraju, Marszalek Województwa Mazowieckiego,  Prezydent Miasta Plocka oraz Starosta Piaseczynski organizuja seminarium pt. „Projekty podstaw prawnych i technicznych prowadzenia baz danych obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych na poziomie centralnym i wojewódzkim”.

 

Seminarium ma zwiazek z transpozycja do polskiego systemu prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiajacej infrastrukture informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej ( INSPIRE) oraz dzialaniami Glównego Urzedu Geodezji i Kartografii, majacymi na celu wdrozenie nowych standardów technicznych dotyczacych krajowego systemu informacji o terenie. 

Seminarium dedykowane jest dla Geodetów Województw, Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Dyrektorów Wojewódzkich Osrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Seminarium jest realizowane w ramach projektu

Wypracowanie i wdrozenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja uslug publicznych swiadczonych przez Sluzbe Geodezyjna i Kartograficzna”  

wspólfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

zdjęcie news geointegracja zdjęcie news geointegracja zdjęcie news geointegracja zdjęcie news geointegracja

2.12.2009 - Zakonczono realizacje zadania Przeprowadzenie prac badawczych majacych...

Zakonczono realizacje zadania Przeprowadzenie prac badawczych majacych na celu porównanie pod wzgledem ekonomicznym i dokladnosciowym oraz czasowym przetwarzania danych analogowych map katastralnych i mapy zasadniczej metoda skanowania i wektoryzacji oraz metoda skanowania i budowy postaci numerycznej na podstawie materialów zródlowych, wykonanego w Katedrze Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Srodowiska WGGiIS Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanislawa Staszica w Krakowie.

materialy2.11.2009 - „Standaryzacja i integracja danych geodezyjnych i kartograficznych”

zdjęcie news geointegracja zdjęcie news geointegracja zdjęcie news geointegracja zdjęcie news geointegracja zdjęcie news geointegracja zdjęcie news geointegracja zdjęcie news geointegracja

24.09.2009 - Konferencja pt.: „Standaryzacja i integracja danych geodezyjnych i kartograficznych”

Glówny Geodeta Kraju, Marszalek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Plocka oraz Starosta Piaseczynski serdecznie zapraszaja do udzialu w Konferencji.

Temat konferencji ma bezposredni zwiazek z transpozycja do polskiego systemu prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007r. ustanawiajacej infrastrukture informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej ( INSPIRE) oraz dzialaniami Glównego Urzedu Geodezji i Kartografii majacymi na celu wdrozenie nowych standardów technicznych dotyczacych krajowego systemu informacji o terenie. Jest ona powiazana merytorycznie z rozpoczynajaca sie dwa dni wczesniej konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej na temat modernizacji polskich zasobów geoinformacyjnych w ramach INSPIRE. Warunki zgloszenia na konferencje PTIP sa dostepne na
www.ptip.org.pl. Zapraszamy Panstwa do odwiedzania oficjalnej strony projektu www.geointegracja.pl.

 

» Program konferencji

» List przewodni konferencji

Strony: 0 1

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie oraz przetwarzanie materiałów bez zgody autora zabronione. Geointegracja 2009.

web stats stat24